Întrebări frecvente

Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă

 

În situația aparitiei unui conflict de muncă va puteti adresa:

 • Conseil de Prud’hommes
 • Sindicatelelor
 • Tribunalului competent din punct de vedere teritorial, dacă nu dispuneţi de resurse suficiente pentru a vă adresa unui avocat specializat în litigii de muncă.

A.Consiliul Prud’hommes este indreptatit sa reglementeze litigiile dintre salariaţi si angajatorii săi cu privire la:

 • contractul pe durata nedeterminată sau determinată,
 • contractul de ucenice,
 • contractul de insertie profesionala în alternanţă.

Competenta Consiliului Prud’hommes se exercită în cadrul tuturor etapelor contractului de muncă (încheierea, executarea şi încetarea sa). Pentru recunoaşterea existenţei sau valabilităţii unui contract de muncă, se face distincţia contract de muncă/ promisiune de angajare, pentru a putea recunoaşte o ruptură abuzivă de o promisiune de angajare.

 Acesta poate fi sesizat:

 • În ceea ce privesc diferendele referitoare la remuneraţie, timpul de lucru, discriminări, concedii, formare profesională;
 • În caz de litigii privind rezilierea contractului (motiv, indemnizaţii, etc).

B. In cazul apariţiei unor situaţii de incertitudine privind situaţia profesională sau dacă doriţi informaţii privind dreptul la muncă, vă puteţi adresa, în funcţie de natura activităţii societăţii, astfel:

 

C. Consiliul Prud’hommes competent din punct de vedere teritorial

Consiliul competent este cel de la sediul societatii sau de la locul de executare a contractului de muncă. Dacă desfăşurarea contractului are loc în afara sediului societăţii (lucrători la domiciliu), solicitarea se adresează Consiliului Prud’hommes de la domiciliul salariatului.

Indiferent care va fi locul de muncă, salariatul poate sesiza întotdeauna Consiliul Prud’hommes de la locul de angajare sau sediul social al societatii angajatoare.


D. Sesizarea Consiliului (depunerea cererii)

Cererea se va formula prin scrisoare recomandată sau depusă la Secretariatul –Grefa Consiliului în termenele prevazute de lege (termenele de prescriptie între 6 luni si 5 ani; acestea sunt maximale, au rolul de a fixa o orientare pentru prescriptie). Se recomandă sesizarea cu celeritate a Consiliului Prud’homal pentru credibilitate şi pentru evitarea aplicării taxei tardive pentru reclamaţii. Depunerea cererii întrerupe aceste termene.

 

E. Concilierea

Ca şi regulă generală, tentativa de conciliere este obligatorie şi părţile (angajator şi salariat) se vor se prezenta personal sau vor fi reprezentate de un mandatar.

În cazul unui litigiu privind caracterul legal al concedierii (procedura, caracterul real şi serios al motivelor invocate de angajator) angajatorul şi salariatul pot conveni (sau, după caz, biroul de conciliere) acordarea unui termen pentru acord. Acest acord prevede vărsarea de către angajator în contul salariatului a unei indemnizaţii forfetare (suma este determinată potrivit baremului menţionat în cadrul articolului D.1235), în funcţie de vechimea în muncă a salariatului;

Baremul menţionat în articolului L. 1235-1 se determină astfel:

 • două luni de salariu daca salariatul justifică angajatorului o vechime mai mică de 2 ani;
 • patru luni de salariu dacă salariatul justifică angajatorului o vechime cuprinsă între 2 ani şi până la 8 ani;
 • 8 luni de salariu dacă salariatul justifică angajatorului o vechime cuprinsă între 8 ani şi până la 15 ani ;
 • 10 luni de salariu daca salariatul justifică angajatorului o vechime în muncă cuprinsă între 15 si 25 ani;
 • 14 luni de salariu daca salariatul justifica angajatorului o vechime in muncă superioara a 25 ani.

F. Judecata

Partile sunt convocate la judecată prin scrisoare. Decizia  se adoptă de Consilierii Prud’homali,  cu o majoritate absolută.

G. Căile de recurs:

Până la o anumită sumă a cererii, fixată prin Decret, Consiliul Prud’hommal statuează în această privinţă. Din acest moment, judecata este susceptibila de apel : curtea de apel poate fi sesizată şi poate rejudeca decizia luată de Consiliul Prud’hommes.

H. Procedura de urgenţă

Aceasta permite obţinerea unei decizii de urgenţă în anumite circumstanţe date. Consiliul Prud’hommal, poate:

 • să întreprindă toate măsurile  pentru remedierea disputei;
 • să prescrie măsuri conservatoare sau pentru prevenirea deteriorării sau stopării unei manifestări vădit ilegală, chiar şi în situatia de contestare serioasa;

 

2. Sindicatele

Potrivit prevederilor dispozitiilor Hotararii din 31 martie 1966, sunt representative de drept, următoarele confederatii sindicale:

 

A. Alte organizatii interprofesionale

În Franţa există uniuni sindicale, acestea nefiind reprezentative de drept:

Uniunile sindicale vor proba reprezentativitatea potrivit criteriilor legale. Judecatorul poate decide daca un sindicat raspunde criteriilor si este reprezentativ.

 

3. Tribunalul competent din punct de vedere teritorial

În situaţia în care nu dispuneti de mijloace financiare pentru a vă adresa unui avocat specializat în litigiile de muncă, puteti contacta Tribunalul din circumscripţia teritorială de domiciliu sau accesând electronic Secţiunea  “ Aide juridictionnelle“.

Acest ajutor jurisdicţional vă va permite beneficierea de reducerea/scutirea onorariilor datorate unui avocat.

În prim plan

A N U N Ț

29.10.2019

Consulatul României la Marsilia informează că vineri, 1 noiembrie 2019, Secţia Consulară NU va avea program cu publicul. …

Comunicat de presă

29.10.2019

Ministerul Afacerilor Externe a început expedierea materialelor necesare votării în străinătate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 M…

Materiale vot în străinătate - Alegeri prezidențiale 2019

29.10.2019

- 4 materiale video referitoare la programul secțiilor de votare din străinătate: o 2 spoturi de 10 secunde, câte unul pentru fiecare tur de scrutin …

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019

11.10.2019

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019 …
 • Pentru a veni în sprijinul numărului tot mai mare de cetăţeni români aflaţi în străinătate şi pentru a spori claritatea şi accesibilitatea informaţiilor de interes pentru aceştia, vă oferim informaţii cu privire la serviciile consulare oferite cetăţenilor români, cu următoarele date: - cale de acces (hyperlink) la pagina web „Ghişeul Consular Online” (www.econsulat.ro), care oferă cetăţenilor români informaţii cu privire la categoriile de servicii consulare de care pot beneficia şi posibilitatea de a depune on-line cererile de servicii necesare; - cale de acces (hyperlink) la pagina web „Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate” (www.informatiiconsulare.ro), care pune la dispoziția cetățenilor români informații de natură consulară pentru toată gama de servicii oferite de misiunile diplomatice/ oficiile consulare ale României din zona de rezidență).
 • Pentru a veni în sprijinul numărului tot mai mare de cetăţeni români aflaţi în străinătate şi pentru a spori claritatea şi accesibilitatea informaţiilor de interes pentru aceştia, vă oferim informaţii cu privire la serviciile consulare oferite cetăţenilor români, cu următoarele date: - cale de acces (hyperlink) la pagina web „Ghişeul Consular Online” (www.econsulat.ro), care oferă cetăţenilor români informaţii cu privire la categoriile de servicii consulare de care pot beneficia şi posibilitatea de a depune on-line cererile de servicii necesare; - cale de acces (hyperlink) la pagina web „Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate” (www.informatiiconsulare.ro), care pune la dispoziția cetățenilor români informații de natură consulară pentru toată gama de servicii oferite de misiunile diplomatice/ oficiile consulare ale României din zona de rezidență).